Nghiệp vụ kiểm toán

Kiểm toán – Dịch vụ nghiệp vụ kiểm toán tại công ty doanh nghiệp:

(Dịch vụ kiểm toán dựa trên phương pháp thực hành kiểm toán, xây dựng và triển khai quy trình kiểm toán. Dựa theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam , Quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật về của toán của Việt Nam đã ban hành trong thời gian qua. Về hoạt động kiểm toán với một cách tiếp cận mới trên cơ sở nhưng thay đổi trong môi trường kinh doanh mà chính sách toàn cầu hoá đang thay đổi nhanh chóng)

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi thực hiện phương pháp kiểm toán, và quy trình kiểm toán:

Thực tế kiểm toán: phương pháp kiểm toán một số khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính, chẳng hạn như kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền, kiểm toán hàng tồn kho, kiểm toán TSCĐ, kiểm toán doanh thu, chi phí, kiểm toán vốn chủ sở hữu… tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin cần được kiểm tra nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập.

– thu thập và đánh giá bằng chứng: tất cả các tài liệu , thông tin do kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình. Bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu , chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu , thông tin từ những nguồn khác..

– các thông tin cần kiểm tra: cần phải có cá thông tin có thể định lượng, và có thể kiểm tra được. Từ đó dựa vào thông tin này kiểm toán viên tiến hành kiểm tra đánh giá thông tin.

– các chuẩn mực đã được thiết lập: các chuẩn mực đã được thiết lập và ban hành là cơ sở để đánh giá các thông tin đã kiểm tra. Các chuẩn mực này rất đa dạng và phong phú tuỳ thuộc từng loại kiểm toán và mục đích của từng cuộc kiểm toán. Thông thường các chuẩn mực này được quy định trong các văn bản pháp quy về các lĩnh vực khác nhau.

– báo cáo và đưa ra ý kiến: giai đoạn cuối cùng của quá trình kiểm toán là báo cáo kết quả kiểm toán. Tuỳ thuộc vào loại kiểm toán, các báo cáo và đưa ra ý kiến của kiểm toán viên có thể khác nhau về bản chất, về nội dung nhưng trong mọi trường hợp, chúng đều phải thông tin cho người đọc về mức độ tương quan và phù hợp giữa các thông tin đã kiểm tra so với các chuẩn mực đã được ban hành.

 Nghiệp vụ kiểm toán với:

 • Kiểm toán hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản
 • kiểm toán các khoản mục báo cáo tài chính
 • kiểm toán phương án sản xuất kinh doanh, một quy trình công nghệ, một cơ cấu tổ chức
 • kiểm toán rà soát lại hệ thống kế toán và các quy chế kiểm toán nội bộ, kiểm tra sự điều hành của doanh nghiệp, kiểm tra sự tiết kiệm, tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động của doanh nghiệp

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi với các doanh nghiệp:

 • có sự tín nhiệm
 • tính chuyên nghiệp
 • chất lượng dịch vụ
 • sự tin cậy

Những nguyên tắc dịch vụ kế toán của chúng tôi:

 • Độc lập
 • chính trực
 • khách quan
 • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
 • tính bảo mật
 • tư cách nghề nghiệp
 • tuân thủ chuẩn mực chuyên môn

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

1.Lập kế hoạch kiểm toán:

 • chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán
 • lập kế hoạch kiểm toán

2. Thực hiện kiểm toán:

 • đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • kiểm toán các bộ phận Báo cáo tài chính
 • phân tích, đánh giá

3. Hoàn thành kiểm toán:

 • báo cáo kiểm toán
 • hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán
 • các vấn đề cần xem xét sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo kiểm toán

Thông tin thêm xin liên hệ.

,.

Dịch vụ kế toán tại Hà Nội, các Quận/Huyện:

Quận Ba Đình, Quận Tây Hồ, Quận Long Biên, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm, Quận Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Quận Bắc Từ Liêm, Huyện Mê Linh, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Huyện Phúc Thọ, Huyện Đan Phượng, Huyện Hoài Đức, Huyện Quốc Oai, Huyện Thạch Thất, Huyện Chương Mỹ, Huyện Thanh Oai, Huyện Thường Tín, Huyện Phú Xuyên, Huyện Ứng Hoà, Huyện Mỹ Đức